Vitajte v Dr.FYTO katalógu

Produkty a služby kolektívu Dr.FYTO

Delivery | Terms and Conditions | Opening Hours

Kategórie FYTO Produktov

 1. FYTO NEKTÁR – Primárny produkt fotosyntézy. Vzniká zmiešaním častí rastlín a repného cukru, za dobu min. 3 mesiacov až 24 mesiacov zrenia, pričom, za pomoci fotosyntézy sa navodí aklimácia, abiotický šok a metabolizmus rasliny prejde na katabolickú dráhu, kedy dôjde k postupnému rozkladu rastliny na primárne a sekundárne metabolity, pričom dochádza aj ku štiepeniu zložitejších cukrov na jednoduchšie, ktoré sa zároveň viažu sekundárne metabolity, vrátane éterických, ktoré by za iných okolností vyprachali do ovzdušia. Po oddelení brečky od vzniknutej tekutiny, je táto zhromažďovaná vo vyzrievacích úzavretých nádobách, po dobu najmenej 6 – 36 mesiacov, počas ktorej dochádza k sedimentácii nečistôt a vyzrievaniu fyto-nektáru. Neobsahuje žiadne pridané chemické látky, ani vodu. Bez tepelného spracovania a stabilizácie. Doba zrenia je dôležitá pre kvalitu fyto nektáru.
 2. FYTO SIRUP – derivát, vyrobený macerovaním odpadovej brečky z primárnej výroby v prevarenej vode, vychladenej na teplotu cca 42°C, po dobu min 72 hodín, v tme a v aneróbnom prostredí. Po následnom oddelení brečky od vzniknutej tekutiny, je táto zhromažďovaná vo vyzrievacích úzavretých nádobách, po dobu najmenej 7 dní až 12 mesiacov, počas ktorej dochádza k sedimentácii nečistôt a vyzrievaniu fyto-sirupu. Neobsahuje žiadne pridané chemické látky, ani vodu. Bez tepelného spracovania a stabilizácie. Doba zrenia je dôležitá pre kvalitu fyto sirupu.
 3. FYTOVKA – derivát, vyrobený macerovaním odpadovej brečky z primárnej výroby v prevarenej vode, vychladenej na teplotu cca 80°C, po dobu min 72 hodín, v tme a v aneróbnom prostredí. Po následnom oddelení brečky od vzniknutej tekutiny, je táto zhromažďovaná vo vyzrievacích úzavretých nádobách, po dobu najmenej 7 dní až 12 mesiacov, počas ktorej dochádza k sedimentácii nečistôt a vyzrievaniu fytovky, osviežujúceho nápoja. Neobsahuje žiadne pridané chemické látky, ani vodu. Bez tepelného spracovania a stabilizácie. Doba zrenia je dôležitá pre kvalitu fyto sirupu.

Kvalitatívne rozdelenie

Fyto nektár: 

 1. ARCHÍVNY, 

 2. jantárový,

 3. číry,

 4. s peľom, 

 5. skorý,

Fyto sirup:

 1. jantárový,
 2. číry,
 3. s peľom, 

FYTOVKA:

 1. jantárová
 2. číra
 3. miešaná s inými rastlinami

EKRAZIT = FYTONEKTÁR + KAYENSKÉ KORENIE

 

Skip to content