Vitajte v Dr.FYTO katalógu

Produkty a služby kolektívu Dr.FYTO

Delivery | Terms and Conditions | Opening Hours

Antigény vs. Protilátky

Rozlišujte Antigén od Antibody – protilátky – aké sú rozdiely?

Antigény sú molekuly schopné stimulovať imunitnú odpoveď. Každý antigén má odlišné povrchové znaky alebo epitopy, čo vedie k špecifickým reakciám. Protilátky (imunoglobíny) sú proteíny v tvare Y produkované B bunkami imunitného systému v reakcii na expozíciu antigénom. Každá protilátka obsahuje paratop, ktorý rozpoznáva špecifický epitop na antigéne a pôsobí ako mechanizmus viazania zámku a kľúča. Táto väzba pomáha eliminovať antigény z tela, a to buď priamou neutralizáciou, alebo „značením“ na ďalšie časti imunitného systému.

Porovnávacia tabuľka rozdielov medzi antigénom

 

Antigen – antigén Antibody – protilátka
Popis Látka, ktorá môže vyvolať imunitnú odpoveď Proteíny, ktoré rozpoznávajú a viažu sa na antigény
Typ molekuly Spravidla sú to proteíny, môžu to byť tiež polysacharidy, lipidy alebo nukleové kyseliny Proteíny
Origin V tele alebo zvonka V tele
Špecifické väzbové miesto Epitope Paratope
Obrázok

 

Využitie protilátok a antigénov v diagnostike

Pri infikovaní patogénom, ako je SARS-CoV-2, telo produkuje protilátky, ktoré sa špecificky viažu na antigény, aby pomohli eliminovať patogén. Túto väzbu je možné využiť na vývoj diagnostických testov založených na protilátkach a antigéne.

Test na protilátky odhalí, či osoba už bola vystavená infekcii, a to detekciou protilátok v krvi alebo sére. To je možné vykonať laboratórnym testom, ako je napríklad ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) alebo CIA (chemiluminiscenčný imunotest), alebo testom point-of-care založeným na technológii laterálneho toku.

Testy protilátok sa zvyčajne nepoužívajú na diagnostiku súčasnej infekcie, pretože tvorbe tela trvá určitý čas. Počas obdobia pred naštartovaním adaptívneho imunitného systému bojuje rýchlo pôsobiaca a nešpecifická vrodená imunitná odpoveď proti infekcii. Negatívny výsledok testu sa môže vyskytnúť, ak sa test uskutoční príliš skoro po infekcii, skôr ako si telo vytvorí protilátky. Falošne pozitívne výsledky testov sa môžu vyskytnúť aj v dôsledku skríženej reaktivity. 

Testy na protilátky sú užitočné na sledovanie šírenia choroby, identifikáciu osôb, ktoré by mali mať prednosť pri očkovaní, a zvýraznenie potenciálnych darcov pri rekonvalescenčnej plazmatickej liečbe. 

Test na antigén odhalí, či osoba je v súčasnosti infikovaná patogénom. Akonáhle infekcia zmizne, antigén zmizne. 

Na rozdiel od testov na báze nukleových kyselín, ako sú PCR testy, ktoré zisťujú prítomnosť genetického materiálu, testy na antigén zisťujú proteíny, napríklad také, ktoré sa nachádzajú na povrchu vírusu. 

Presnosť môže byť problémom, pretože testy na antigén majú zvyčajne oveľa nižšiu citlivosť než PCR testy. Spravidla však poskytujú výsledky testov rýchlo, sú relatívne lacné a môžu byť vhodnejšie na použitie v mieste starostlivosti, čo by ich mohlo urobiť vhodnejšími. na testovanie v komunite a v odľahlých regiónoch.

Úloha antigénov a protilátok pri očkovaní

Vakcíny obsahujú antigény, ktoré stimulujú B lymfocyty imunitného systému tak, že produkujú plazmatické bunky, ktoré vylučujú špecifické protilátky proti chorobe (primárna odpoveď). Niektoré z B buniek sa stanú pamäťovými B bunkami, ktoré rozpoznajú budúce vystavenie chorobe. To má za následok rýchlejšiu a intenzívnejšiu produkciu protilátok, ktoré účinne pôsobia na elimináciu ochorenia väzbou na antigény (sekundárna odpoveď).

Od 70. rokov minulého storočia, keď v 70. rokoch Kolher a Milstein boli ocenení Nobelovou cenou a ktorá umožnila nekonečnú produkciu monoklonálnych protilátok v kultúre pomocou hybridómovej technológie, pokračovala snaha o vývoj terapeutických protilátok. V posledných niekoľkých rokoch sa terapeutické protilátky stali hlavnou triedou nových liekov vo vývoji a do decembra 2019 bolo americkým úradom FDA schválených 79 terapeutických monoklonálnych protilátok.

Rozsah stavov, ktoré môžu byť použité na liečbu, zahrnuje niekoľko typov rakoviny, autoimunitných stavov a infekčných chorôb, ako je Zika. Mnoho štúdií v súčasnosti skúma ich potenciál pri liečbe COVID-19, a to aj pomocou rekonvalescenčnej plazmatickej liečby.

Terapeutické protilátky pôsobia tak, že sa viažu s vysokou špecifickosťou na cieľový antigén a stimulujú imunitnú odpoveď, ktorá môže zahŕňať inhibíciu väzby ligandu alebo značenie bunky väzbou cytotoxickými T bunkami.

Medzi typy terapeutických protilátok patria:

  • – Imunoglobulíny
  • – Fragmenty protilátok
  • – Konjugáty protilátky a liečiva
  • – Bišpecifické protilátky
  • – Rádioimunokonjugáty

 

Protilátky sa dajú pripraviť pomocou rôznych techník, vrátane hybridómových technológií, transgénnych myší a zobrazovacích technológií in vitro. Vývoj protilátkového inžinierstva viedol k vývoju čoraz humanizovanejších protilátok s výhodou nízkej imunogenity.

 

Podľa článku: Anna MacDonald, Science Writer: Antigen vs Antibody – What Are the Differences? ARTICLE   Oct 25, 2017

Preložil: Slavomír Piar

Skip to content