Kategória: filozofia

Medzinárodný cestovný ruch klesol v prvej polovici roku 2020 o 65%, pričom v apríli 2019 poklesol o kritických -97%. Masívny pokles dopytu po medzinárodnom cestovnom ruchu, v priebehu prvého polroka 2020 sa premieta do straty vývozných výnosov z medzinárodného cestovného ruchu, vo výške asi 460 miliárd USD. To predstavuje viac ako päťnásobok straty tržieb, zaznamenanej v roku 2009, počas svetovej…