Kategória: Víno

Odkazy na autorov: B.O.OtegbayoI.M.AkwaA.R.Tanimola Slovenský preklad: Slavomír Piar Abstrakt Červená repa je plodina s množstvom nutričných a zdravotných výhod. Štúdia skúmala vplyv rôznych dní fermentácie na fyzikálno-chemické a senzorické vlastnosti vína vyrobeného z červenej repy. Cviklové víno sa vyrábalo kvasením cviklového muštu 7, 14 a 21 dní; a fyzikálno-chemické a senzorické vlastnosti vín boli analyzované štandardnými metódami. Výsledky ukázali, že kyslosť sa zvyšovala so…