Značka: produkt

FYTO NEKTÁR – Primárny produkt fotosyntézy. Vzniká zmiešaním častí rastlín a repného cukru, za dobu min. 3 mesiacov až 24 mesiacov zrenia, pričom, za pomoci fotosyntézy sa navodí aklimácia, abiotický šok a metabolizmus rasliny prejde na katabolickú dráhu, kedy dôjde k postupnému rozkladu rastliny na primárne a sekundárne metabolity, pričom dochádza aj ku štiepeniu zložitejších cukrov na jednoduchšie, ktoré sa…