Náš príbeh

srdcom v prírode

tradične a moderne

Rodinná tradícia

Náš príbeh

Naši predkovia, v srdci karpatskej kotliny, v horách geografického stredu Európy, dbali o zachovanie prírodného dedičstva. Prenášali znalosti na pokolenia a tak sme aj my získavali povedomie o prírode ako takej, priamo v jej lone a naživo. Na vlastných skúsenostiach sme si overovali svoje schopnosti a možnosti. Duch doby však dal vymazať mnoho z tohto dedičstva. Avšak, celkom sme nezabudli. 

Nič sa neurobí samo, bez nadšenia, vytrvalosti a obetí. 

Vychádzajúc z tradičných znalostí, v duchu moderných vymožeností, prinášame oživenie prastarých metód spracovania rastlinného materiálu tak, aby všetky aktívne látky zostali zachované a ich ozdravný účinok zostal zachovaný. 

Andy Benson

Suroviny

Rastliny, repný cukor a slniečko!
Nič viac netreba, žiadne tepelné spracovanie, bez prídavku vody, či iných chemických látok, dochucovadiel, konzervanov, farbív alebo iných tzv. “É-čok”

Trvalá udržateľnosť

Pokiaľ sa postaráme o matku prírodu, ona nás bude navždy odmeňovať darmi pre zdravie a krásu nášho tela aj ducha.
Nadväzujúc na tradičné znalosti predkov, vytvorili sme uzavretý cyklus spracovania rastlinného materiálu, ako bezodpadový technologický reťazec, ktorý sme opísali v patentovej ochrane č. SK 5436 Y1, registrovanej Úradom priemyselného vlastníctva SR

Úplne nové, hoci pôvodné

Pete Walters, Luke caffe