Poradenstvo

Poradenstvo Dr.Fyto je službou pre ľudí v zdraví aj chorobe.

Túto službu sme zriadili na základe obrovského dopytu na sociálnych sieťach a samozrejme aj vo svojom okolí.

V dnešnej dobe už našinec nevie čomu má veriť a na koho sa so svojimi problémami, prevažne ozdravného charakteru, má obrátiť.

Účelom nášho poradenstva nie je suplovať súčasnú medicínsku prax, ale vhodne dopĺňať znalosti ľudí pri hľadaní riešení svojich ťažkostí.

Pokiaľ sa nám darí zachovať pokoj a zdravý rozum, naša vôľa a pokora budujú vieru v seba samého. Naopak, priveľa sebaľútosti rúca nielen našu schopnosť akúkoľvek radu posúdiť, nie to ešte prijať fakt, že ego bráni radosti z úspechu. Strach býva tým najmocnejším poradcom.

Ak teda zahodíme svoju negativitu, dáme priestor úspechu a radosti, ba až nadšenia, pretože vieme, že úspech je na dosah.

Majte na pamäti, že poradiť možno len tomu, kto o radu požiada s nádejou na úspech.

Asi tá najdôležitejšia rada pre všetkých spočíva v jednoduchom tvrdení:

“Najlepším poradcom som si sám.”

Prostredníctvom platformy Dr.FYTO poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti prospešnosti rastlín a prírody pre zdravie človeka. Vaša identita je chránená a tieto údaje sú neverejné.

 

Takže, ak máte záujem, nech sa páči vyplniť nasledujúci formulár na základe ktorého Vás budeme v krátkej dobe kontaktovať.

<iframe src='https://drfyto.nads.sk/crmforms/content/?fid=-1' height='700px' width='700px' style='border:0px!important'></iframe>

Tu uveďte čo potrebujete, napr. radu, kontakt, …
Uveďte nejaký text, ktorý uznáte za vhodné. Meno teraz nie je dôležité, stačí uviesť hoci len prezývku, či akronym.
Uveďte svoju e-mailovú schránku pre odpoveď
Poskytneme bezplatné poradenstvo. Vyberte zo zoznamu, čoho sa to týka Vaša otázka
Tu môžete popísať svojimi slovami svoju situáciu a očakávania. Nezabudnite uviesť údaje o svojej zdravotnej situácii, pohlavie, vek, telesnú hmotnosť, prípadne lieky ktoré užívate. Pre presnejšie určenie riešenia je dôležitý aj dátum a miesto narodenia a miesto pobytu.